Sintigrafi Hakkında

Sintigrafik İncelemeler Nelerdir?

Nükleer tıbbın teşhis amaçlı kullanımının temelini oluşturan sintigrafik incelemeler radyoaktif işaretli maddelerin hastalara verilmesinden sonra bu maddelerin vücutta dağılımlarının görüntülenmesi işlemidir. Kullanılan maddeler çoğunlukla intravenöz enjeksiyon yolu ile verilmekte olup, incelemelerin bunun dışında hastalara acı veren bir yönü bulunmamaktadır.

Bu yöntemde hastalıkların teşhisi organ sistemlerinin işlevlerinde meydana getirdikleri değişikliklerin saptanmasına dayanmaktadır. Hemen hemen vücudumuzdaki bütün organ sistemlerine yönelik sintigrafik incelemeler bulunmaktadır.

İncelemenin türüne göre uygulanan madde, görüntülemenin biçimi (planar, tüm vücut, pin-hole, SPECT ), görüntüleme zamanı ve süresi değişiklik gösterir. Genelde nükleer tıp laboratuarlarında en sık olarak myokard, böbrek, kemik, tiroid, akciğer ve beyin sintigrafik incelemeleri yapılmaktadır.


Sintigrafik İncelemeler Hakkında Genel Bilgiler

Genel olarak sintigrafik incelemelerde radyoaktif işaretli maddelerin vücut içerisinde davranışları ve dağılımları gama kamera adı verilen özel bir cihaz aracılığı ile görüntülenir.

İncelenen vücut bölümü ne ve organına bağlı olarak farklı özellikler gösteren çok sayıda radyoaktif işaretli madde ve sintigrafik inceleme bulunmaktadır. Kullanılan bu maddeler çoğunlukla damar içine enjeksiyon yolu ile verilmekte olup, incelemelerin bunun dışında hastalara acı veren bir yönü bulunmamaktadır. Ayrıca kullanılan bu maddeler çok küçük miktarlarda olduğundan genellikle herhangi ciddi bir yan etkileye neden olmazlar.

Hastaya inceleme için uygun madde verildikten sonra görüntü alınması için beklemek gerekebilir . İncelemenin türüne göre bekleme zamanı ve görüntüleme süresi değişiklik gösterir. En sık yapılan incelemelerden biri olan kemik sintigrafisinde bu süre 2-4 saat; tiroid sintigrafisi için ise 15-30 dakikadır. Bazı incelemelerde ise farklı zamanlarda birden fazla sayıda görüntü alınması gerekebilir.

İnceleme öncesinde hastalara yapılacak işlem hakkında bilgi verilmektedir. Görüntüleme işlemi nükleer tıp teknisyeni, elde edilen görüntülerin değerlendirilmesi ise nükleer tıp dalında ihtisas yapmış uzman tıp doktoru tarafından yapılır.


Sintigrafik İncelemeler Öncesinde Neler Yapmak Gerekir?

Sintigrafik incelemeler organların işlevleri ile ilgili olduğundan hastaların ilaç kullanımı, sıvı alımı veya açlık-tokluk durumlarından etkilenir. Her tetkik için nasıl bir hazırlık yapmak gerektiği değişiklik gösterir.

Genel olarak bütün hastalardan ilaçlarını ve daha önce hastalıkları ile ilgili olarak yapılmış olan tüm işlemlerle ilgili film ve rapor gibi belgelerini yanlarında getirmeleri istenir.

Kalp sintigrafisi için randevu almış hastalardan tetkikten önce 6 saat boyunca aç kalmaları ve tetkiki etkileyebilecek bazı ilaçları kesmeleri istenir. Diğer sık uygulanan tiroid, böbrek ve kemik sintigrafileri için hastaların aç kalmalarına gerek olmadığı gibi, özellikle böbrek sintigrafisinde hastaların tetkikten önceki 30 dakika içerisinde en az 500 ml (yarım litre) su içmeleri gerekmektedir.

Kemik sintigrafisi için de hastalardan enjeksiyon öncesinde ve sonrasında bol sıvı almaları istenir. Tüm tetkikler için merkezimizde randevu verilirken hastalara nasıl bir hazırlık yapmaları gerekeceği konusunda bilgi verilmektedir.


Pozitron Nükleer Tıp Görüntüleme Müessesi