PET Hakkında Herşey

PET Nedir?

PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) insan vücudunda meydana gelen biyolojik olayların düşük dozda özel radyoaktif maddeler kullanılarak incelenmesini sağlayan ileri bir moleküler görüntüleme tekniğidir. PET görüntüleme hastaya enjekte edilen maddenin vücuttaki dağılımını 3 boyutlu olarak kaydeden özel bir kamera aracılığı ile gerçekleştirilir.


PET/BT Özellikler

pet bt, pet ct, pet filmiGlukoz vücuttaki hücreler tarafından enerji kaynağı olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bununla birlikte metabolizması artmış hücrelerde glukoz kullanımı ve dolayısıyla 18 F-FDG tutulumu daha yüksektir. Kanser hücreleri de yüksek metabolik aktivite göstermeleri nedeniyle PET görüntüleme ile tespit edilebilmektedir. Vücutta oluşan metabolik değişiklikler gözle görülebilir değişikliklerden önce meydana gelir. Bu nedenle PET görüntüleme araştırılan lezyonlar hakkında diğer yöntemlerden daha erken bilgi vermektedir.


PET/BT Kullanım Alanları

pet bt niye yapılır, pet ct zararları, pet çekimi ankara

PET görüntüleme onkoloji, kardiyoloji ve nöroloji alanlarında hastalıkların tanısında ve hastaların tedavi sonrası izlemlerinde kullanılmaktadır. Bunlar içinde en büyük yeri onkolojik uygulamalar oluşturur. Onkoloji uygulamaları içerisinde akciğer, meme, kolon, baş boyun, özefagus, böbrek, testis, over kanserleri, lenfoma, malign melanom ve diğer bazı kanser tipleri yer alır.


PET/BT Sağladığı Bilgiler

Onkolojide

Bir tümörün (kitlenin) benign (iyi huylu) yada malign (kötü huylu) olduğu hakkında bilgi verir. Tüm vücudun tek incelemede görüntülemesi nedeniyle, kanserin yayılıp yayılmadığı hakkında bilgi verir. Kanser hastalığın ilerleyişi ve tedaviye yanıtını takip etme imkanı sağlar. Tedavi sonrasında kanserin tekrarlayıp tekrarlamadığını kontrol etmeyi sağlar. Özetlemek gerekirse, PET görüntüleme kanser hastalığının daha erken tanınmasını, yaygınlığının doğru biçimde değerlendirilmesini ve sonuçta daha etkin tedavi edilebilmesini sağlar. Hatta lenfoma gibi bazı hastalıklarda kemoterapi sırasında PET ile ara değerlendirme yapılarak hastanın doğru kemoretapi alıp almadığı anlaşılmaktadır (kemosensitivite değerlendirmesi).

Nörolojide

Beyinde normalden farklılık gösteren bölgelerin belirlenmesini sağlayarak Alzheimer hastalığı, Epilepsi, Parkinson hastalığı ve diğer nörolojik hastalıkların tanısına katkıda bulunur.

Kardiyolojide

Daha önce kalp krizi geçirmiş hastalarda, revaskülarizasyon girişimi öncesinde kalp kasının canlılığının saptanmasını sağlar. Bu uygulamada PET görüntüleme en güvenilir tetkik yöntemidir.


PET Tetkiki Öncesi Hasta Hazırlığı

Tetkikin doğru sonuç verebilmesi için PET görüntüleme öncesinde dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Hastaların tetkik öncesinde en az 6 saat boyunca aç olmaları gerekmektedir.

Tetkikten bir önceki gün ağır fiziksel egzersiz yapılmamalıdır.

Diyabet (şeker hastalığı) hastalarının PET tetkiki öncesinde diyetlerine özen göstermeleri gerekmektedir. Bu hastaların özellikle tetkikten önceki gün düşük karbonhidratlı bir diyet uygulamaları önerilmektedir.

Diyabet hastaları PET tetkikinin yapılacağı günün sabahında insülin ve oral antidiyabetik ilaçlarını almamalıdırlar.

PET görüntülerinin en doğru biçimde değerlendirilebilmesi için hastaların hastalıklarına ilişkin dosyalarını, daha önce çekilmiş çeşitli filmlerini ve raporlarını (epikriz, film ve patoloji raporları gibi) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.


PET Tetkiki Sırasında Neler Yapılır?

PET görüntüleme için merkezimize gelen hasta ile görüşme yapılır: Hastalığına ilişkin bilgiler alınır, tetkik sırasında neler yapılacağı ve nelere dikkat etmesi gerektiği konularında hasta bilgilendirilir.

Hastanın kan şekerine bakılır. Kan şekerinin 150 mg/dl düzeyinin altında olması istenmektedir.

Hasta özel bir odada yatırılır ve burada hastaya intravenöz yoldan damar içerisine radyoaktif madde (18F-FDG) enjekte edilir.

Radyoaktif maddenin vücutta dağılması için 1 saat beklenir. Bu süre içerisinde hasta mümkün olduğunca hareketsiz ve konuşmadan bekler.

Bekleme süresi sonunda mesanesini boşaltan hasta çekim odasına alınır. Çekim ortalama 25 dakika kadar bir sürede tamamlanır.

Çekimi biten hasta kısa bir süre ek görüntü gerekip gerekmediğine bakmak üzere bekletilir. Ek çekim gerekmiyorsa tetkik tamamlanmıştır.

PET tetkiki tamamlandıktan sonra hastaların herhangi bir şey yeyip içmesinde ve ilaçlarını almasında sakınca yoktur.


PET Tetkikinde Hastanın Aldığı Radyasyon Dozu Yüksek midir?

PET görüntülemede hastanın aldığı radyasyon dozu, bilgisayarlı tomografi gibi diğer birçok tetkikte aldığından daha yüksek değildir. Ancak enjekte edilen radyoaktif madde nedeniyle enjeksiyondan 8 saat sonrasına kadar hastaların hamile bayanlardan ve küçük çocuklardan uzak durmaları önerilmektedir.


Neden PET Görüntüleme?

PET görüntüleme kanser tanısında, evrelendirilmesinde, tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde ve rekürrensin saptanmasında BT/MR gibi yöntemlerden ortalama %9 – %43 daha başarılıdır. İncelenen tüm kanser türlerinde ve hastalığın bütün evrelerinde PET tetkikinin kullanılması hastaların tedavi biçimlerinde %15 – %50 oranında değişikliğe neden olmaktadır.

PET ve BT taramaları, doktorların, vücuttaki hastalık durumlarını belirlemek için kullandığı standart görüntüleme araçlarıdır. Bir PET taraması, anatomik değişiklikler meydana gelmeden önce vücudun biyolojik fonksiyonunu gösterirken BT taraması, ebat, şekil ve lokasyon gibi vücudun anatomisi hakkında bilgiler sunar.

PET/BT entegre görüntüleme sistemleri iki ileri yöntemi bir araya getirerek klinik tanıyı kolaylaştırır. BT ile kesin anatomiyi görmek için hastanın vücuduna bakılabilir. PET teknolojisi ile metabolik aktif odaklar yakalanır.


Onkolojide FDG-PET Görüntülemenin Endikasyonları Nelerdir?

1. Malign lezyonların tanısı

2. Hastalığın yaygınlığının değerlendirilmesi (Staging/Restaging)

3. Morfolojik görüntüleme veya klinik değerlendirme bulguları normalken, tümör belirteç düzeyleri yükselen hastaların incelenmesi

4. Operasyon geçiren hastalarda rekürren veya rezidü malign hastalıkla tedaviye bağlı değişikliklerin ayırıcı tanısı

5. Primeri bilinmeyen metastazı olan hastaların değerlendirilmesi

6. Malign lezyonların grade’lerinin belirlenmesi

7. Kemoterapiye ve radyoterapiye tümör yanıtının değerlendirilmesi

8. Tedavi veya palyasyon amaçlı radyoterapi planlamasında


Kanserle İlgili

* Tümör nerede ve yayılıyor mu?

* Ne kadar büyüklükte ?

* Optimal tedavi nedir ?

* Tedavi işe yarıyor mu?

* Rekürrens var mı? Varsa nerede ve ne büyüklükte ?

gibi önemli sorulara cevap verir.


Hastaya Yararları

* Kanser şüphesi olan hastaların tanısı ve kanseri olanların tanısal güvencesi

* Gereksiz biyopsilerin ve ameliyatların potansiyel azalması

* Muayene süresinin kısalması

* Yüksek tanısal doğruluk ve detaylı bilgi sayesinde hasta ve yakınlarında güvence duygusunun gelişmesi.


Klinik Yararları

* PET-BT hibrit görüntüleme ile doktorlara oldukça kapsamlı bilgi sağlanır. Radyologlara, Nükleer Tıp uzmanlarına, Radyasyon onkologlarına, Cerrahi onkologlara büyük kolaylık sağlar.

* Lezyonların doğru bir şekilde lokalize edilmesi, benign ve malign lezyonların ayrılması ve skar dokusunun tümör dokusundan ayırt edilmesi

* Mükemmel sensitivite ve spesifite, klinik güvenliği sağlar.

* Yalancı pozitif ve yalancı negatifleri azaltır.

* Klinisyenleri kanserin yayılması konusunda aydınlatır.

* Cerrahi ve radyasyon tedavisi planlanmasında yardımcı olur.

* Tedavinin efektif olup olmadığını gösterir tedavinin planlanmasında yardımcı olur.


Pozitron Nükleer Tıp Görüntüleme Müessesi